Warto wiedzieć

Wynajem mieszkania...

Umowę najmu mieszkania zawierają dwie strony – wynajmujący i najemca. W umowie należy wskazać strony, wymienić przedmiot najmu, nadto określić prawa i obowiązki stron, w tym wysokość czynszu, termin jego płatności, okres obowiązywania umowy, a jeżeli jest zawarta na czas nieoznaczony – termin wypowiedzenia (w przypadku umów okresowych ich wypowiedzenie także jest możliwe, lecz tylko w sytuacjach wymienionych w umowie).

Zobacz więcej

Najem okazjonalny...

Umowa najmu okazjonalnego daje zarówno swobodę w zakresie podwyżki czynszu, ale przede wszystkim ułatwia skuteczne opróżnienie lokalu z niesumiennego najemcy, który jeśli nie będzie mógł wyprowadzić się do wskazanego przez siebie lokalu, w drodze eksmisji może zostać wyprowadzony na ulicę.

Zobacz więcej

Najnowsze oferty

Zobacz wszystkie